Välkommen till din framtida samarbetspartner av utbildnings- och konsulttjänster inom finansbranschen!

Finans process | Therese Gehlin

Therese Gehlin har mycket stor kunskap om hantering av värdepapper. Med 30 års erfarenhet från finansbranschen analyserar hon processer och regelverk, vidareutvecklar IT-system, driver förändringsprojekt och utbildar både nybörjare och i finansbranschen redan erfarna personer. Hon hjälper banker och IT-leverantörer att utveckla och anpassa deras system och verksamheter till att uppfylla den allt mer regelverksstyrda branschen. Genom sitt brinnande intresse och förståelse för verksamheten från både helhetssyn och ur ett detaljperspektiv sticker Therese ut och kan snabbt sätta sig in i olika problem och frågeställningar. Therese’s ledord är Förändra och Förbättra och det är något som hon följer både privat som i sin profession.

Nyheter och information

Här får du ta del av både spännande produkter och stories!

Kontakta oss

Är du i behov av utbildning eller professionella konsulttjänster inom finansbranschen? Kontakta oss för mer information.