Finans process | Projektledning

Projektledning


Therese Bergh, ägare och grundare av Finans Process i Sthlm AB har stor erfarenhet av att leda och driva stora, koncerngemensamma och komplexa förändringar som berör många människor i olika roller, funktioner och positioner och som ställt stora krav på dialog och kommunikation. Therese inledde sin karriär inom finansbranschen i samband med övergången till och införandet av elektroniska värdepapper på den svenska marknaden och har sedan dess arbetet i olika roller som handläggare, Backoffice chef, Head of Operations, Projektledare, Försäljningschef samt som Affärsanalytiker i samband med införande av olika finansiella regelverk.

Med denna breda bakgrund och stora erfarenhet har Therese byggt upp en gedigen kunskap om hantering av värdepapper och har nu en stor förståelse och kunskap om hur de olika processerna hänger ihop och påverkar varandra.
Therese är resultatorienterad, drivande, uthållig och har helhetssyn. Kollegor, medarbetare och kunder säger att hon inger förtroende, skapar engagemang och är en duktig kommunikatör. Hon inspireras av att arbeta i uppdrag med olika kompetenser, erfarenheter och kulturer och har ett starkt driv att analysera kraven, förstå behovet, skapa lösningar och implementera förändringen.

Välkommen att kontakta oss för mer information!