Finans process | Projektledning

Projektledning


Therese Gehlin, ägare och grundare av Finans Process i Sthlm AB har stor erfarenhet av att leda och driva stora, koncerngemensamma och komplexa förändringar som berör många människor i olika roller, funktioner och positioner och som ställt stora krav på dialog och kommunikation. Therese inledde sin karriär inom finansbranschen i samband med övergången till och införandet av elektroniska värdepapper på den svenska marknaden och har sedan dess arbetet i olika roller som handläggare, Backoffice chef, Head of Operations, Projektledare, Försäljningschef samt som Affärsanalytiker i samband med införande av olika finansiella regelverk.

Med denna breda bakgrund och stora erfarenhet har Therese byggt upp en gedigen kunskap om hantering av värdepapper och har nu en stor förståelse och kunskap om hur de olika processerna hänger ihop och påverkar varandra.
Therese är resultatorienterad, drivande, uthållig och har helhetssyn. Kollegor, medarbetare och kunder säger att hon inger förtroende, skapar engagemang och är en duktig kommunikatör. Hon inspireras av att arbeta i uppdrag med olika kompetenser, erfarenheter och kulturer och har ett starkt driv att analysera kraven, förstå behovet, skapa lösningar och implementera förändringen.

Välkommen att kontakta oss för mer information!


KORTFATTAD INFORMATION FRÅN TIDIGARE UPPDRAG

Migrering av värdepapper samt likvida medel från ett depåsystem till ett annat

Ett värdepappersbolag migrerade sina kunders innehav från ett depåsystem till ett annat där Therese var projektledare från den avlämnande partens sida. Uppgiften bestod i analys och utvärdering av information som skulle migreras samt analys, utredning och utförande av flytten av värdepapper samt likvida medel. Therese bistod under migreringsarbetet  även som rådgivare till kunden.

Kvalitetssäkring av administrativa processer hos ett Svenskt värdepappersbolag
För ett Svenskt värdepappersbolag genomfördes en riskanalys av processer och förändringsbehov dokumenterades. Therese deltog i analysarbetet och ansvarade sedan för genomförande och implementation av förändringsarbetet. Förändringarna omfattade såväl arbetsmetoder, processer och organisation inom back office samt arbetsprocesser inom mäkleriet. Dessa förändringar resulterade i en kraftig minskning av antal fel och förlustaffärer, tydlighet inom organisationen samt nöjdare kunder

Implementation och utveckling av system och tjänst gällande handel samt förvar av fonder och aktier för Investeringssparkonto hos ny aktör på värdepappersmarknaden
Therese var projektledare för implementation och utveckling. Tjänsten omfattade depåförvar samt handel av fonder och aktier på Investeringssparkonto med därtill hörande processer och rapporteringar enligt regelverk från FI samt enligt uppdrag från kund