Finans process | Utbildningar |Vad är en aktie? 

Vad är en aktie och hur fungerar det när en aktie skapas?


"VAD ÄR EN AKTIE?"
Denna utbildning är det första steget för dig som är nybörjare och vill lära dig grundkunskaperna, känna trygghet om hur det går till och hur du ska göra om du ska börja handla med aktier. Utbildning består av en modul som är uppdelad i 4 delar. Den är helt fristående vilket innebär att du kan genomföra den när du vill och den kräver inga förkunskaper.

"Vad är en aktie?" är en onlineutbildning, finns nu online via: https://www.soulsistersproduction.com/
Direktlänk till kursen "Vad är en aktie?"

I denna utbildning kommer du att lära dig:

  • vad är ett värdepapper
  • vilka typer av aktier finns det
  • vad är en aktiebok
  • om fysiska och elektroniska aktiebrev
  • identifiering av aktier
  • digitalisering av aktier
  • samt information om begreppen emittent, emittera och emission och  mycket mer