Finans Process i Sthlm AB

Konsulttjänster

Här finns mycket kunskap och lång erfarenhet inom finansbranschen med ett brett utbud av konsulttjänster

Söker ni en konsult med bred bakgrund och stor erfarenhet av finansbranschen som kan hjälpa ert företag med utbildning, processförändringar och utveckling? 

Här finns Therese som har en gedigen kunskap om hantering av värdepapper, affärsprocesser, rapportering och regelverk, systemutveckling samt migrering mellan olika backoffice system. Hon har en stor förståelse och kunskap om hur de olika processerna hänger ihop och påverkar varandra och ser helheten och beroenden mellan olika områden och funktioner.
Therese är resultatorienterad, drivande, uthållig och har helhetssyn. Kollegor, medarbetare och kunder säger att hon inger förtroende, skapar engagemang och är en duktig kommunikatör. Hon inspireras av att arbeta i uppdrag med olika kompetenser, erfarenheter och kulturer och har ett starkt driv att analysera kraven, förstå behovet, skapa lösningar och implementera förändringar.

Projektledning inom:

- Analys och implementation av nya regelverk

- Migrering mellan olika backoffice system

- In- och outsourcing av backoffice uppgifter

Projektledning

Onlinekurser om aktiekunskap och emissioner

Specialanpassad utbildning inom backofficerelaterade uppgifter vid förfrågan 

Utbildning

Analys och kravställning samt testning vid:

- Införande eller förändring av regelverk

- Byte av backoffice system

- Utveckling och förbättring av backoffice relaterade IT-system

- Anpassning av processer och rutiner

Analys och kravställning