Konsulttjänster

Exempel på tjänster

Här kan du ta del av exempel på konsulttjänster som erbjuds.

  • Hemtagning alternativt outsourcing av backoffice administration
  • Analys av processer samt kravställning inför systemutveckling
  • Migrering av data mellan backofficesystem
  • Analys av regelverk och tillhörande krav på systemutveckling samt implementation av nya eller förändrade processer
  • Myndighetsrapportering samt bokföring av finansiella transaktioner
  • Utbildning av backofficerelaterade uppgifter