Online utbildningar

Emissionskurs

Lär dig mer om emissioner!

Här finns kursen för dig som vill lära dig mer om emissioner. I denna kurs så kommer du att få lära dig om de tio vanligaste emissionshändelser som de börsnoterade bolagen kan välja att genomföra.  Du får grundläggande kunskap om vad de olika emissionshändelserna är och hur de fungerar.

Du kommer att få lära dig varför bolagen väljer att genomföra emissioner, hur de går till och hur de kan påverka dig som aktieägare. I slutet av varje modul så kommer du att få exempel på genomförda emissionshändelser så att du får verkliga exempel att relatera till.

Efter att ha gått denna kurs kommer du att ha kunskap som hjälper dig att ta beslut när du får information från ditt institut om att delta i en emission eller inte. Du har även fått kunskap som hjälper dig att förstå om emissionshändelser som bolaget ska genomföra innebär att bolaget har hög likviditet och vill dela ut pengar till aktieägarna eller om bolaget har behov av att fylla på kassan.

Kursen består av 10 moduler med 3 - 7 lektioner i varje modul. Det är en onlinekurs och du har tillgång till kursen under ett helt år. 

Det finns ett forum för frågor under tiden du genomför kursen.

Efter genomförd utbildning så får du möjlighet att genomföra ett kunskapstest och du kommer att få ett intyg på genomförd kurs vid godkänt resultat.

För mer information om kursen och för bokning, klicka på knappen nedan.